SEEF – tháng 3/2023 – Điểm mới QCVN 06 2022

Thời gian: 16h ngày 31/03/2023
Địa điểm: Hội trường 25 Phạm Ngọc Thạch
Trình bày: ThS Hoàng Minh Quyết

Link tải bài: Điểm Mới QCVN 06 2022

Đọc tiếp:   Bài báo cáo Kiểm định Công trình