Thông báo đào tạo Bước 1

Thông báo buổi đào tạo bước 1 phần Kiểm đinh được dời sang lúc 16h ngày 22 tháng 9 năm 2017. Các bạn có tên trong danh sách chú ý đi đầy đủ.

Đọc tiếp:   KHỐI NGHIỆP VỤ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *