KHỐI NGHIỆP VỤ

Khối điều hành gồm 3 Ban giúp Tổng Giám đốc điều hành Công ty:

 1. BAN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
  Ông Đặng Văn Hiệp
  ,
  Trưởng ban Tổ chức hành chính

  Thành phần: gồm 13 người

  Nhiệm vụ chung: hành chính / tổ chức / lao động tiền lương / quản lý thiết bị, hồ sơ.

 2. BAN KẾ TOÁN TÀI VỤ Ông Phan Anh Tuấn Kiệt, Kế toán trưởng
  Thành phần: gồm 4 người
  Nhiệm vụ chung: Kế toán / tài vụ / thanh toán / thuế.

 3. BAN KẾ HOẠCH KINH DOANH Ông Nguyễn Minh Đạm, Trưởng ban Kế hoạch kinh doanh
  Thành phần: gồm 5 người
  Nhiệm vụ chung: Hợp đồng / marketing / điều hành sản xuất / kế hoạch / thanh lý / nghiệm thu.

Đọc tiếp:   ĐOÀN THANH NIÊN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *