THÍ NGHIỆM CÁC LOẠI và NDT

– Kiểm tra bằng phương pháp chụp ảnh phóng xạ tia X, tia Gamma ( RT )
– Kiểm tra bằng phương pháp siêu âm ( UT )
– Kiểm tra bằng phương pháp thẩm thấu ( PT )
– Kiểm tra bằng phương pháp hạt từ ( MT )
– Kiểm tra bằng phương pháp điện từ ( ET )
– Đo độ dày kim loại bằng siêu âm (TM)
– Giám định sơn.
– Đo độ cứng ( HaT)
– Kiểm tra rò rỉ ( LT)
– Kỹ thuật NDT tiên tiến: Phased Array PA, TOFD, MFL, REET…
– Xác định thành phần vật liệu PMI

Thí nghiệm các loại và NDT
Đọc tiếp:   BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *