BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

BÀ HOÀNG THỊ HẢI ANH – TỔNG GIÁM ĐỐC

  • THẠC SỸ QUẢN LÝ DỰ ÁN
  • KỸ SƯ XÂY DỰNG

ÔNG TRẦN TIẾN ĐỆ – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

  • THẠC SỸ QUẢN LÝ DỰ ÁN
  • KỸ SƯ XÂY DỰNG

Đọc tiếp:   CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *