BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

BÀ HOÀNG THỊ HẢI ANH – TỔNG GIÁM ĐỐC

  • THẠC SỸ QUẢN LÝ DỰ ÁN
  • KỸ SƯ XÂY DỰNG
ÔNG TRẦN TIẾN ĐỆ – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

  • THẠC SỸ QUẢN LÝ DỰ ÁN
  • KỸ SƯ XÂY DỰNG
Đọc tiếp:   KHỐI NGHIỆP VỤ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *