ĐOÀN THANH NIÊN

BAN CHẤP HÀNH:
Ông
Phan Anh Tuấn Kiệt – BÍ THƯ
Ông
Lê Trí Nhân – PHÓ BÍ THƯ
Ông V
õ Minh Giang – Ủy viên

Ông Tạ Xuân Sơn – Ủy viên
Bà Tăng Mỹ Duyên – Ủy viên

THÔNG TIN:
Số đoàn viên: 20

NHIỆM VỤ:
Đại diện cho thanh niên / tập hợp thanh niên
Tham gia tổ chức hoạt động lành mạnh

THÀNH TÍCH:
Nhiều năm liền là đơn vị vững mạnh xuất sắc
Cung cấp nhân sự chất lượng cho Đảng

Đọc tiếp:   CÔNG ĐOÀN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *