CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SCQC1

 • BAN GIÁM ĐỐC:

  • Th.S KS Nguyễn Bảo Quốc Thuần -Tổng Giám đốc

  • KS Nguyễn Hoàng Thắng – Phó Tổng Giám đốc

  • KS Nguyễn Hải Dương – Phó Tổng Giám đốc

 • NHÂN SỰ: Tổng số 69 cán bộ nhân viên

 • VĂN PHÒNG: 25 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

 • LIÊN HỆ: +84 28.3825.8886

 • NĂNG LỰC:

  • ​Loại công trình: Dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật (Khu vực đầu tư trong nước)

  • Loại dịch vụ:

   • ​Nhiệm vụ chính:

    • ​Tư vấn quản lý dự án.

    • Giám sát xây dựng, tư vấn nghiệm thu.

   • ​Nhiệm vụ cộng thêm:

    • Tư vấn đấu thầu và lập hồ sơ mời thầu.

    • Thẩm tra thiết kế và dự toán.

    • Thẩm tra thiết kế biện pháp thi công.

    • Quan trắc lún.

Đọc tiếp:   Thông báo v/v Tham gia lớp học BimTools