CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SCQC1

BAN GIÁM ĐỐC:

  • Th.S KS Nguyễn Bảo Quốc Thuần -Tổng Giám đốc
  • KS Nguyễn Hoàng Thắng – Phó Tổng Giám đốc
  • KS Nguyễn Hải Dương – Phó Tổng Giám đốc

NHÂN SỰ:  60 cán bộ nhân viên

VĂN PHÒNG: 25 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

LIÊN HỆ: 028.3825.8886

NĂNG LỰC:

  • Loại công trình: Dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật (Khu vực đầu tư trong nước)
  • Loại dịch vụ:
   • Nhiệm vụ chính:
    • Tư vấn quản lý dự án.
    • Giám sát xây dựng, tư vấn nghiệm thu.
   • Nhiệm vụ cộng thêm:
    • Tư vấn đấu thầu và lập hồ sơ mời thầu.
    • Thẩm tra thiết kế và dự toán.
    • Thẩm tra thiết kế biện pháp thi công.
    • Quan trắc lún.

 

 

 

 

 

Đọc tiếp:   KHỐI CÁC ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN