KHỐI CÁC ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 1. XÍ NGHIỆP TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN – SCQC 4
  • BAN GIÁM ĐỐC:
   • Th.S Đặng Công Văn – Giám đốc
   • Th.S Trần Trung Hiếu – Phó Giám đốc
  • NHÂN SỰ: Tổng số 34 cán bộ nhân viên
  • VĂN PHÒNG: 25 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  • LIÊN HỆ: +84 28.3824.3121
  • NĂNG LỰC:
   • ​Loại công trình: Dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật
   • Loại dịch vụ:
    • ​Nhiệm vụ chính:
     • ​Tư vấn quản lý dự án.
     • Giám sát xây dựng.
     • Tư vấn đấu thầu.
     • Tư vấn quản lý chi phí.
    • ​Nhiệm vụ cộng thêm:
     • Thẩm tra dự toán.
     • Tư vấn nghiệm thu.
 2. XÍ NGHIỆP TƯ VẤN XÂY DỰNG 5 – SCQC 5
  • BAN GIÁM ĐỐC:
   • ​Th.S KS Nguyễn Văn Trung – Giám đốc
   • KS Nguyễn Anh Quân – Phó Giám đốc
  • NHÂN SỰ: Tổng số 48 cán bộ nhân viên
  • VĂN PHÒNG: 25 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  • LIÊN HỆ: +84 28.3825.8986
  • NĂNG LỰC:
   • ​Loại công trình: Dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật (Khu vực đầu tư trong nước)
   • Loại dịch vụ:
    • ​Nhiệm vụ chính:
     • ​Tư vấn quản lý dự án.
     • Giám sát xây dựng
     • Tư vấn nghiệm thu.
    • ​Nhiệm vụ cộng thêm:
     • Tư vấn đấu thầu và lập hồ sơ mời thầu
     • Thẩm tra thiết kế và dự toán
     • Thẩm tra thiết kế biện pháp thi công
     • Quan trắc lún
 3. TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH – KĐ 1​​
  • BAN GIÁM ĐỐC:
   • ​Th.S KS Nguyễn Phước Hải – Giám đốc
  • NHÂN SỰ: Tổng số 18 cán bộ nhân viên
  • VĂN PHÒNG: 25 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  • LIÊN HỆ: +84 28.3823.0199
  • NĂNG LỰC:
   • ​Loại công trình: Dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật
   • Loại dịch vụ:
    • ​Nhiệm vụ chính:
     • ​Kiểm định chất lượng.
     • Kiểm định thay đổi công năng.
     • Kiểm định sự cố công trình.
     • Kiểm định kiện cáo.
     • Thiết kế gia cường, cải tạo.
     • Thử tại hiện trường.
     • Thiết kế kết cấu
    • ​Nhiệm vụ cộng thêm:
     • Thẩm tra thiết kế kết cấu
 4. TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ TƯ VẤN PHÁP CHẾ XÂY DỰNG – KĐ 2​​
  • BAN GIÁM ĐỐC:
   • ​Th.S KS Nguyễn Minh Khánh – Giám đốc
   • KS. Lương Anh Tuấn – Phó giám đốc
  • NHÂN SỰ: Tổng số 17cán bộ nhân viên
  • VĂN PHÒNG: 25 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  • LIÊN HỆ: +84 28.3823.0548
  • NĂNG LỰC:
   • ​Loại công trình: Dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật
   • Loại dịch vụ:
    • ​Nhiệm vụ chính:
     • ​Kiểm định chất lượng.
     • Kiểm định hoàn công.
     • Kiểm định thay đổi công năng.
     • Kiểm định sự cố công trình.
     • Kiểm định kiện cáo.
     • Thiết kế gia cường.
     • Thử tại hiện trường.
     • Thiết kế kết cấu.
    • ​Nhiệm vụ cộng thêm:
     • Thẩm tra thiết kế kết cấu
 5. VĂN PHÒNG THẨM TRA THIẾT KẾ VÀ DỰ TOÁN
  • ​​BAN GIÁM ĐỐC:
   • Th.S KS Hoàng Minh Quyết – Giám đốc
  • NHÂN SỰ: Tổng số 10 cán bộ nhân viên
  • VĂN PHÒNG: 25 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  • NĂNG LỰC:
   • ​Loại công trình: Dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật
   • Loại dịch vụ:
    • ​Nhiệm vụ chính:
     • ​Thẩm tra thiết kế.
     • Thẩm tra dự toán
     • Tư vấn về giá
     • Thiết kế kết cấu.
    • ​Nhiệm vụ cộng thêm:
     • Thẩm tra thiết kế biện pháp thi công
 6. PHÒNG THÍ NGHIỆM​​
  • BAN LÃNH ĐẠO
   • ​KS Lương Anh Tuấn – Quyền trưởng phòng
  • NHÂN SỰ: Tổng số 10 cán bộ nhân viên
  • VĂN PHÒNG: 25/1 Đường số 4, Lương Đình Của, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
  • LIÊN HỆ:
  • NĂNG LỰC:
   • ​Loại công trình: Dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi.
   • Loại dịch vụ:
    • ​Nhiệm vụ chính:
     • ​Thí nghiệm vật liệu bê tông, thép, cát, đá, nước.
     • Thí nghiệm hiện trường.
     • Thí nghiệm Không phá hoại, siêu âm.
     • Thí nghiệm kiểm định
     • Thử tải
     • Thí nghiệm chuyển tải, quan trắc.
    • ​Nhiệm vụ cộng thêm:
     • Thiết kế cấp phối.
     • Thí nghiệm cọc
 7. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN DO CÔNG TY TRỰC TIẾP QUẢN LÝ
  • ​​TRƯỞNG BAN: ThS KS Trần Tiến Đệ
  • NHIỆM VỤ: Các dự án do SCQC làm chủ đầu tư.
Đọc tiếp:   Khách hàng doanh nghiệp

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *