CÔNG TY CP KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SÀI GÒN 3

CÔNG TY CP KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SÀI GÒN 3

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

ThS KS Cao Văn Cường, Tổng Giám đốc

NHÂN SỰ:

– Tổng số: 71, trong đó:

– Ban lãnh đạo: 2

– Xây dựng: 40

– Giao thông/ thủy lợi: 26

– Khác: 3

VĂN PHÒNG:

Lầu 2, Lô C tòa nhà PN Techcons

48 Hoa Sứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận

NĂNG LỰC DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY SCQC3​

LOẠI CÔNG TRÌNH:

Giao thông, thủy lợi, cầu, đường, cảng, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng, công nghiệp, Metro, sân Golf

LOẠI DỊCH VỤ:

– Tư vấn QLDA

– Giám sát xây dựng, tư vấn nghiệm thu

NHIỆM VỤ CỘNG THÊM

– Thẩm tra thiết kế và dự toán

– Thẩm tra thiết kế biện pháp thi công

Đọc tiếp:   CÔNG TY CP KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SÀI GÒN 2