CÔNG TY CP KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SÀI GÒN 2

CÔNG TY CP KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SÀI GÒN 2

BAN GIÁM ĐỐC: CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SÀI GÒN 2

  • ThS. BÙI VĂN BẢO                – Tổng Giám đốc
  • KS. ĐẶNG LÂM TRIỀU         – Phó Tổng Giám đốc
  • KS. TRẦN VĂN GIÀU            – Phó Tổng Giám đốc

NHÂN SỰ: 50 cán bộ nhân viên

VĂN PHÒNG: 25 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

LIÊN HỆ: 028.35178578

WEBSITE: www.scqc2.com

NĂNG LỰC:

  • Loại công trình: Dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật (Khu vực đầu tư trong nước)
  • Loại dịch vụ:
   • Nhiệm vụ chính:
    • Tư vấn quản lý dự án.
    • Tư vấn Giám sát thi công xây dựng, tư vấn nghiệm thu.
   • Nhiệm vụ cộng thêm:
    • Kiểm định chất lượng công trình.
    • Thẩm tra thiết kế và dự toán.
    • Thẩm tra thiết kế biện pháp thi công
    • Tư vấn đấu thầu và lập hồ sơ mời thầu.

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU:

 

 

 

 

 

 

 

Đọc tiếp:   CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SCQC1