CHI BỘ CÔNG TY

CHI ỦY:
Đồng chí Hoàng Thị Hải Anh BÍ THƯ
Đồng chí Đặng Văn Hiệp – PHÓ BÍ THƯ:
Đồng chí Bùi Văn Bảo – Chi ủy viên
Đồng chí Hoàng Minh Quyết – Chi ủy viên

THÔNG TIN:
Số Đảng viên: 32
Chính thức: 32
Dự bị: 00

NHIỆM VỤ:
Xây dựng chi bộ mạnh / định hướng phát triển lành mạnh, có phẩm chất chính trị vững vàng.

THÀNH TÍCH:
Nhiều năm liền là chi bộ “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”
Công tác phát triển Đảng mạnh.

 

 

Đọc tiếp:   ĐOÀN THANH NIÊN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *