CÁC DỊCH VỤ KHÁC CÓ LIÊN QUAN

Ngoài các dịch vụ ở trên SCQC còn cung cấp các dịch vụ khác như sau:

– Quản lý chi phí

– Lập dự án tiền khả thi và khả thi

– Thiết kế kỹ thuật, lập tổng dự toán

– Thiết kế cải tạo

– Tư vấn nghiệm thu

….

 

 

 

 

 

 

Đọc tiếp:   HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *