BAN KIỂM SOÁT

Ông Bùi Văn Bảo

Trưởng Ban kiểm soát

Thạc sĩ quản lý dự án (AIT)

Kỹ sư xây dựng

Ông Nguyễn Phước Hải

Thành viên

Thạc sĩ quản lý dự án (AIT)

Kỹ sư xây dựng

Bà Trần Minh Hằng

Thành viên

Cử nhân kế toán

Đọc tiếp:   Sài Gòn Đầu tư và Xây dựng 8-2017 - Kiểm định công trình cũ trong đô thị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *