Quản lý nhà nước

Bộ Xây dựng

Ủy ban nhân dân TP Hồ chí Minh và các tỉnh thành phố lân cận.

UBND các quận huyện thuộc TP Hồ chí Minh;

Sở Xây dựng và các sở ban ngành thuộc TP.HCM và các tỉnh thành phố lân cận

Tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân TP.HCM

Tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân nhân các tỉnh, thành phố lân cận

Quản lý nhà nước

Đọc tiếp:   Báo cáo hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *