KHẢO SÁT VÀ QUAN TRẮC BIẾN DẠNG CÔNG TRÌNH

+ Khảo sát hiện trạng

+ Quan trắc lún

+ Quan trắc hư hỏng

+ Đánh giá phát triển hư hỏng

 

 

 

 

 

 

Đọc tiếp:   Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *