CÔNG ĐOÀN

BAN CHẤP HÀNH:
Ông Đặng Văn Hiệp – CHỦ TỊCH
Bà Phạm Nữ Quyền – PHÓ CHỦ TỊCH
Bà Tùng Thanh Thủy – Ủy viên
Bà Nguyễn Thị Trúc Ly – Ủy viên
Ông Nguyễn Hùng Cường – Ủy viên

NHIỆM VỤ:
Đại diện cho người lao động/ bảo vệ quyền lời của người lao động
Tổ chức hoạt động lành mạnh cho cán bộ công nhân viên

THÀNH TÍCH:
Nhiều năm liền là công đoàn “vững mạnh xuất sắc”.

Đọc tiếp:   CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *