Bài báo cáo Địa kỹ thuật – Nền móng

Bài viết: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HÓA LỎNG CHO NHÀ NHIỀU TẦNG TRÊN MÓNG BÈ TẠI TPHCM VÀ ĐỀ NGHỊ MỘT MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC ĐẤT

Tác giả: Dương Hồng Thẩm – Khoa Xây Dựng và Điện Trường ĐH Mở TpHCM

Tóm tắt: Bài báo nêu 3 phương thức đánh giá tiềm năng hóa lỏng dưới nền công trình nhà cao tầng gồm đánh giá theo gia tốc ngưỡng, chỉ sốloãng rời FL và Chỉ số xác suất tiềm năng hóa lỏng PL. Trong khi đó quy trình đánh giá tiềm năng hóa lỏng khi chịu ảnh hưởng động đất của Nhật, Mỹ và Việt Nam (TCVN 9386:2012) chỉ dùng 1 chỉ tiêu đánh giá tiềm năng hóa lỏng cho cát hạt mịn chặt đến chặt vừa chủ yếu dựa vào số SPT vốn là tham số đầy tính không chắc chắn. Một mô hình khối gộp (Lumped mass model) được đề xuất nhằm đánh giá tiềm năng hóa lỏng theo một cách khác

Tải bài viết đầy đủ tại đây: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HÓA LỎNG CHO NHÀ NHIỀU TẦNG TRÊN MÓNG BÈ

Bài viết: GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP CỌC BÊ TÔNG ỐNG ĐƯỜNG KÍNH LỚN ĐỔ TẠI CHỖ CHO GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU TẠI VN

Tác giả: Phan Huy Đông, Vũ Mạnh Quỳnh, Phạm Quang Tú – E-mail: dongph@nuce.edu.vn

Giải pháp “Cọc Bê tông ống, đường kính lớn, đổ tại chỗ”, viết tắt là cọc PCC, là loại cọc thi công bằng cách rung hạ ống vách lõi
kép vào nền đến độ sâu thiết kế, đổ trực tiếp bê tông vào thành ống vách sau đó rung và rút ống vách lên. Cọc PCC được phát triển tại Trung
Quốc và đã được áp dụng thành công cho nhiều dự án xử lý nền đường bộ và đường sắt tại Trung Quốc với nhiều ưu điểm như đường kính
lớn, không sử dụng cốt thép, thi công nhanh,…dẫn đến có thể giảm giá thành và thời gian thi công, đặc biệt là trong các dự án xử lý nền yêu
cầu chịu tải trọng lớn. Hiện nay, giải pháp này đã được ứng dụng tại Việt Nam trong một số ít dự án. Bài báo này giới thiệu về giải pháp xử
lý nền bằng cọc PCC, nguyên lý thi công, thiết kế, kiểm soát chất lượng cọc và một số kết quả thi công tại một dự án đang được triển khai tại
khu vực Hà Nội. Các kết quả thi công cho thấy cọc PCC cho sức chịu tải cao, chất lượng thành cọc tốt, kiểm soát chất lượng cọc dễ dàng.
Tuy nhiên để có cở sở áp dụng rộng rãi cần có đánh giá rộng rãi và sớm ban hành tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu phù hợp với
điều kiện Việt Nam.

Đọc tiếp:   Thông báo đào tạo Bước 1

Tải bài viết đầy đủ tại đây: GIẢI PHÁP CỌC BÊ TÔNG