Lịch trình bày SEEF

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CLB THÁNG 5 NĂM 2019

Đề tài: ỨNG DỤNG KHẢO SÁT 3D CHO KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG VÀ HOÀN CÔNG

Thuyết trình: Công ty TNHH GEOINSTINCT VN

Thời gian: 16h ngày 31 tháng 5 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Công ty SCQC.

Kính mời các hội viên và kỹ sư tham dự.

Đọc tiếp:   KẾT QUẢ ĐHĐCĐ NĂM 2021