Cổ đông

Tin tức cổ đông. Thông tin tài chính. Báo cáo thường niên

  1. Báo cáo của HĐQT                   ..
  Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2021   Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021         &..
  Tài liệu đại hội đồng cổ đông 2021               ..
  Tài liệu đại hội đồng cổ đông SCQC3 năm 2021              ..

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SAIGON (SCQC)
​Địa chỉ: 25 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: +84 2838.230.544 / +84 2838.230.502; Fax: +84 2838.230.502; Email: sales@scqc.com ; Website: www.scqc.com Copyright © SCQC

sitemap Công ty CP Kiểm định Xây dựng Sài Gòn © 2022 Thiết kế website bởi Công Ty Gia Hân

BACK TO TOP