Cổ đông

Tin tức cổ đông. Thông tin tài chính. Báo cáo thường niên

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ 2020   BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ 2020, TỔNG KẾT NK II   NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2020, TỔNG KẾT ..
  BIÊN BẢN HỌP HĐQT BÁO CÁO CỦA HĐQT BẢNG CÂN ĐỐI HỢP NHẤT BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN BI..

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SAIGON (SCQC)
​Địa chỉ: 25 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: +84 2838.230.544 / +84 2838.230.502; Fax: +84 2838.230.502; Email: sales@scqc.com ; Website: www.scqc.com Copyright © SCQC

sitemap Công ty CP Kiểm định Xây dựng Sài Gòn © 2021 Thiết kế website bởi Công Ty Gia Hân

BACK TO TOP