KHỐI CÁC ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 1. XÍ NGHIỆP TƯ VẤN CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH - SCQC 1
  • BAN GIÁM ĐỐC:
   • Th.S KS Nguyễn Bảo Quốc Thuần - Giám đốc
   • KS Nguyễn Hoàng Thắng - Phó Giám đốc
   • KS Nguyễn Hải Dương - Phó Giám đốc
  • NHÂN SỰ: Tổng số 69 cán bộ nhân viên
  • VĂN PHÒNG: 25 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  • LIÊN HỆ: +84 28.3825.8886
  • NĂNG LỰC: 
   • ​Loại công trình: Dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật (Khu vực đầu tư trong nước)
   • Loại dịch vụ: 
    • ​Nhiệm vụ chính: 
     • ​Tư vấn quản lý dự án.
     • Giám sát xây dựng, tư vấn nghiệm thu.
    • ​Nhiệm vụ cộng thêm:
     • Tư vấn đấu thầu và lập hồ sơ mời thầu.
     • Thẩm tra thiết kế và dự toán.
     • Thẩm tra thiết kế biện pháp thi công.
     • Quan trắc lún.
       
 2.  XÍ NGHIỆP TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN - SCQC 4
  • BAN GIÁM ĐỐC:
   • Th.S Đặng Công Văn - Giám đốc
   • Th.S Trần Trung Hiếu - Phó Giám đốc
  • NHÂN SỰ: Tổng số 34 cán bộ nhân viên
  • VĂN PHÒNG: 25 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  • LIÊN HỆ: +84 28.3824.3121
  • NĂNG LỰC:
   • ​Loại công trình: Dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật
   • Loại dịch vụ: 
    • ​Nhiệm vụ chính: 
     • ​Tư vấn quản lý dự án.
     • Giám sát xây dựng.
     • Tư vấn đấu thầu.
     • Tư vấn quản lý chi phí.
    • ​Nhiệm vụ cộng thêm:
     • Thẩm tra dự toán.
     • Tư vấn nghiệm thu.
       
 3.  XÍ NGHIỆP TƯ VẤN XÂY DỰNG 5 - SCQC 5
  • BAN GIÁM ĐỐC:
   • ​Th.S KS Nguyễn Văn Trung - Giám đốc
   • KS Nguyễn Anh Quân - Phó Giám đốc
  • NHÂN SỰ: Tổng số 48 cán bộ nhân viên
  • VĂN PHÒNG: 25 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  • LIÊN HỆ: +84 28.3825.8986
  • NĂNG LỰC:
   • ​Loại công trình: Dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật (Khu vực đầu tư trong nước)
   • Loại dịch vụ: 
    • ​Nhiệm vụ chính: 
     • ​Tư vấn quản lý dự án.
     • Giám sát xây dựng
     • Tư vấn nghiệm thu.
    • ​Nhiệm vụ cộng thêm:
     • Tư vấn đấu thầu và lập hồ sơ mời thầu
     • Thẩm tra thiết kế và dự toán
     • Thẩm tra thiết kế biện pháp thi công
     • Quan trắc lún
       
 4.  TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH - KĐ 1​​
  • BAN GIÁM ĐỐC:
   • ​Th.S KS Nguyễn Phước Hải - Giám đốc
  • NHÂN SỰ: Tổng số 18 cán bộ nhân viên
  • VĂN PHÒNG: 25 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  • LIÊN HỆ: +84 28.3823.0199
  • NĂNG LỰC:
   • ​Loại công trình: Dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật
   • Loại dịch vụ: 
    • ​Nhiệm vụ chính: 
     • ​Kiểm định chất lượng.
     • Kiểm định thay đổi công năng.
     • Kiểm định sự cố công trình.
     • Kiểm định kiện cáo.
     • Thiết kế gia cường, cải tạo.
     • Thử tại hiện trường.
     • Thiết kế kết cấu
    • ​Nhiệm vụ cộng thêm:
     • Thẩm tra thiết kế kết cấu
       
 5.  TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ TƯ VẤN PHÁP CHẾ XÂY DỰNG - KĐ 2​​
  • BAN GIÁM ĐỐC:
   • ​Th.S KS Nguyễn Minh Khánh - Giám đốc
   •  KS. Lương Anh Tuấn - Phó giám đốc
  • NHÂN SỰ: Tổng số 17cán bộ nhân viên
  • VĂN PHÒNG: 25 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  • LIÊN HỆ: +84 28.3823.0548
  • NĂNG LỰC:
   • ​Loại công trình: Dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật 
   • Loại dịch vụ: 
    • ​Nhiệm vụ chính: 
     • ​Kiểm định chất lượng.
     • Kiểm định hoàn công.
     • Kiểm định thay đổi công năng.
     • Kiểm định sự cố công trình.
     • Kiểm định kiện cáo.
     • Thiết kế gia cường.
     • Thử tại hiện trường.
     • Thiết kế kết cấu.
    • ​Nhiệm vụ cộng thêm:
     • Thẩm tra thiết kế kết cấu
       
 6.  VĂN PHÒNG THẨM TRA THIẾT KẾ VÀ DỰ TOÁN
  • ​​BAN GIÁM ĐỐC:
   • Th.S KS Nguyễn Thị Dung - Giám đốc
  • NHÂN SỰ: Tổng số 10 cán bộ nhân viên
  • VĂN PHÒNG: 25 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  • NĂNG LỰC: 
   • ​Loại công trình: Dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật
   • Loại dịch vụ: 
    • ​Nhiệm vụ chính: 
     • ​Thẩm tra thiết kế.
     • Thẩm tra dự toán
     • Tư vấn về giá
     • Thiết kế kết cấu.
    • ​Nhiệm vụ cộng thêm:
     • Thẩm tra thiết kế biện pháp thi công
       
 7.  PHÒNG THÍ NGHIỆM​​
  • BAN LÃNH ĐẠO
   • ​KS Lương Anh Tuấn - Quyền trưởng phòng
  • NHÂN SỰ: Tổng số 10 cán bộ nhân viên
  • VĂN PHÒNG: 25/1 Đường số 4, Lương Đình Của, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
  • LIÊN HỆ: 
  • NĂNG LỰC:
   • ​Loại công trình: Dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi.
   • Loại dịch vụ: 
    • ​Nhiệm vụ chính: 
     • ​Thí nghiệm vật liệu bê tông, thép, cát, đá, nước.
     • Thí nghiệm hiện trường.
     • Thí nghiệm Không phá hoại, siêu âm.
     • Thí nghiệm kiểm định
     • Thử tải
     • Thí nghiệm chuyển tải, quan trắc.
    • ​Nhiệm vụ cộng thêm:
     • Thiết kế cấp phối.
     • Thí nghiệm cọc
       
 8. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN DO CÔNG TY TRỰC TIẾP QUẢN LÝ
  • ​​TRƯỞNG BAN: ThS KS Trần Tiến Đệ
  • NHÂN SỰ: (Kiêm nhiệm)
  • NHIỆM VỤ: Các dự án do SCQC làm chủ đầu tư.     
Ngày cập nhật 2022/03/21 Tác giả: ADMIN

Viết 1 ý kiến

Têncủa bạn:


Ý kiến của bạn: Chú ý: Không hỗ trợ HTML !

Đánh giá: Tệ           Tốt

Vui lòng nhập số vào ô bên dưới:

Reload

Từ khóa:

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SAIGON (SCQC)
​Địa chỉ: 25 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: +84 2838.230.544 / +84 2838.230.502; Fax: +84 2838.230.502; Email: sales@scqc.com ; Website: www.scqc.com Copyright © SCQC

sitemap Công ty CP Kiểm định Xây dựng Sài Gòn © 2023 Thiết kế website bởi Công Ty Gia Hân

BACK TO TOP