Về SCQC

Ngày thành lập: 14/05/1994 (Theo QĐ số 02-UBQĐ của UBND TP Hồ Chí Minh)
Mục tiêu thành lập: Nhằm đáp ứng mô hình quản lý chất lượng xây dựng theo cơ chế đổi mới chuyển đổi nền kinh tế bao cấp sang cơ thế thị trường
Tên công ty  :  CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SÀI GÒN
Tên tiếng Anh  :  SAI GON CONSTRUCTION QUALITY CONTROL JSC
Tên viết tắt  :  SCQC
Địa chỉ   :  25 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM
Điện thoại  : (028) 3 823 0544  Fax : (028) 3 823 0502
Mã số thuế   : 030 144 7190
 

 

Với số nhân viên gần 300 người, được phân bố công tác ở 4 khối nghiệp vụ, 7 khối chuyên môn và 3 khối công ty, SCQC được tổ..
Ông Hoàng Đôn Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị Thạc sĩ quản lý dự án (AIT) / Kỹ sư xây dựng. Kỹ..
Ông Bùi Văn Bảo Trưởng Ban kiểm soát Thạc sĩ quản lý dự án (AIT) Kỹ sư xây dựng ..
Ông Hoàng Đôn Dũng - Tổng Giám Đốc     Kỹ sư xây dựng/Kỹ sư ASEAN ..
Khối điều hành gồm 4 Ban giúp Tổng Giám đốc điều hành Công ty. Ban Tổ chức hành chính Ông Phan Kỳ Nam, Trưởng ban Tổ ..
XÍ NGHIỆP TƯ VẤN CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH - SCQC 1 BAN GIÁM ĐỐC: Th.S KS Nguyễn Bảo Quốc Thuần - Giám đốc KS N..
CHI ỦY:   BÍ THƯ:  Đồng chí Thân Đức Quốc Việt   PHÓ BÍ THƯ: Đồng chí Đặng Văn Hiệp   Đồng chí Bùi V..
BAN CHẤP HÀNH:   CHỦ TỊCH Bà Nguyễn Thị Cẩm Bình   PHÓ CHỦ TỊCH Ông Nguyễn Minh Đạm   Bà Tùng T..
BAN CHẤP HÀNH: Ông Hoàng Minh Quyết, BÍ THƯ Ông Lê Biên Cương, PHÓ BÍ THƯ Ông Hứa Mạnh Quang, Ủy viên Bà Hoàn..

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SAIGON (SCQC)
​Địa chỉ: 25 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: +848.38230544 / 38230502; Fax: +848-38230502; Email: sales@scqc.com ; Website: www.scqc.com Copyright © SCQC

sitemap Công ty CP Kiểm định Xây dựng Sài Gòn © 2019 Thiết kế website bởi Công Ty Gia Hân

BACK TO TOP