KHỐI CÁC ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

XÍ NGHIỆP TƯ VẤN CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH (SCQC1)

BAN GIÁM ĐỐC

  ThS KS Nguyễn Bảo Quốc Thuần, Giám đốc

  KS Nguyễn Hoàng Thắng, Phó Giám đốc

  KS Nguyễn Hải Dương, Phó Giám đốc

NHÂN SỰ: Tổng số: 33

VĂN PHÒNG: 10H Trần Nhật Duật, Q1, TP HCM

NĂNG LỰC

LOẠI CÔNG TRÌNH: 

Dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

(Khu vực đầu tư trong nước)

LOẠI DỊCH VỤ: 

-Nhiệm vụ chính

      Tư vấn QLDA 

      Giám sát xây dựng, tư vấn nghiệm thu

- Nhiệm vụ cộng thêm

      Tư vấn đầu thầu và lập hồ sơ mời thầu.

      Thẩm tra thiết kế và dự toán

      Thẩm tra thiết kế biện pháp thi công

      Quan trắc lún

 

XÍ NGHIỆP TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN (SCQC4)

BAN GIÁM ĐỐC

  ThS KS Huỳnh Công Ngọc, Giám đốc

NHÂN SỰ: Tổng số: 20

VĂN PHÒNG: 25 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Tp.HCM

NĂNG LỰC:

LOẠI CÔNG TRÌNH: 

      Dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

LOẠI DỊCH VỤ: 

-Nhiệm vụ chính

      Tư vấn QLDA 

      Tư vấn đấu thầu

      Tư vấn quản lý chi phí 

- Nhiệm vụ cộng thêm

      Thẩm tra dự toán

      Giám sát xây dựng, tư vấn nghiệm thu

 

XÍ NGHIỆP TƯ VẤN XÂY DỰNG 5 (SCQC5)

BAN GIÁM ĐỐC

  ThS KS Nguyễn Văn Trung, Giám đốc

  KS Nguyễn Anh Quân, Phó Giám đốc

NHÂN SỰ: Tổng số 22 

VĂN PHÒNG: 10H Trần Nhật Duật, Q1, TP HCM

NĂNG LỰC: 

LOẠI CÔNG TRÌNH: 

      Dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật (Khu vực đầu tư trong nước)

LOẠI DỊCH VỤ: 

-Nhiệm vụ chính

       Tư vấn QLDA 

       Giám sát xây dựng, tư vấn nghiệm thu

- Nhiệm vụ cộng thêm

      Tư vấn đầu thầu và lập hồ sơ mời thầu.

      Tư vấn nghiệm thu

      Thẩm tra thiết kế và dự toán

      Thẩm tra thiết kế biện pháp thi công

      Quan trắc lún

 

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH ( KĐ1 )

BAN GIÁM ĐỐC

  ThS KS Nguyễn Phước Hải, Giám đốc

  GS TS Huỳnh Chánh Thiên, Cố vấn cao cấp

NHÂN SỰ: Tổng số 10

VĂN PHÒNG:  25 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Tp.HCM

NĂNG LỰC: 

LOẠI CÔNG TRÌNH: 

       Dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

LOẠI DỊCH VỤ: 

-Nhiệm vụ chính

      Kiểm định chất lượng

      Kiểm định thay đổi công năng

      Kiểm định sự cố công trình

      Kiểm định kiện cáo

      Thiết kế gia cường, cải tạo

      Thử tải hiện trường

      Thiết kế kết cấu

- Nhiệm vụ cộng thêm

      Thẩm tra thiết kế kết cấu

 

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ TƯ VẤN PHÁP CHẾ XÂY DỰNG ( KĐ2 )

BAN GIÁM ĐỐC

  ThS KS Nguyễn Minh Khánh, Giám đốc

  ThS KS Phan Xuân Nhật, Phó Giám đốc

NHÂN SỰ: Tổng số 17

VĂN PHÒNG:  25 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Tp.HCM

NĂNG LỰC:

LOẠI CÔNG TRÌNH: 

       Dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

LOẠI DỊCH VỤ: 

-Nhiệm vụ chính

       Kiểm định chất lượng

       Kiểm định hoàn công

       Kiểm định thay đổi công năng

       Kiểm định sự cố công trình

       Kiểm định kiện cáo

       Thiết kế gia cường

       Thử tải hiện trường

       Thiết kế kết cấu

- Nhiệm vụ cộng thêm

       Thẩm tra thiết kế kết cấu

 

VĂN PHÒNG THẨM TRA THIẾT KẾ VÀ DỰ TOÁN

BAN GIÁM ĐỐC

  ThS KS Nguyễn Thị Dung, Giám đốc

NHÂN SỰ: Tổng số: 11

VĂN PHÒNG: 25 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Tp.HCM

NĂNG LỰC:

LOẠI CÔNG TRÌNH: 

       Dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

LOẠI DỊCH VỤ: 

-Nhiệm vụ chính

       Thẩm tra thiết kế 

       Thẩm tra dự toán

       Tư vấn về giá 

       Thiết kế kết cấu

- Nhiệm vụ cộng thêm

       Thẩm tra thiết kế biện pháp thi công

 

PHÒNG THÍ NGHIỆM

BAN LÃNH ĐẠO

  KS Nguyễn Đình Hồng Dương, Phụ trách phòng

NHÂN SỰ: Tổng số 08

VĂN PHÒNG: 320/12 Trường Chinh, Q Tân Bình,

       Tel: +84 38109352; Fax: +84 38109352

NĂNG LỰC:

LOẠI CÔNG TRÌNH: 

       Dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật. thủy lợi, 

LOẠI DỊCH VỤ: 

-Nhiệm vụ chính

       Thí nghiệm vật liệu bê tông, thép, cát, đá, nước.

       Thí nghiệm hiện trường

       Thí nghiệm không phá hoại, Siêu âm

       Thí nghiệm kiểm định

       Thử tải

       Thí nghiệm chuyển vị , quan trac

- Nhiệm vụ cộng thêm

       Thiết kế cấp phối

       Thí nghiệm cọc

 

BAN QLDA DO CÔNG TY TRỤC TIẾP QUẢN LÝ

  KS Trần Tiến Đệ, Trưởng Ban

     Nhân sự: 04 (kiêm nhiệm)

     Nhiệm vụ : Các dự án do SCQC làm chủ đầu tư

Ngày cập nhật 2017/11/20 Tác giả: ADMIN

Viết 1 ý kiến

Têncủa bạn:


Ý kiến của bạn: Chú ý: Không hỗ trợ HTML !

Đánh giá: Tệ           Tốt

Vui lòng nhập số vào ô bên dưới:

Reload

Từ khóa:

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SAIGON (SCQC)
​Địa chỉ: 25 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: +848.38230544 / 38230502; Fax: +848-38230502; Email: sales@scqc.com ; Website: www.scqc.com Copyright © SCQC

sitemap Công ty CP Kiểm định Xây dựng Sài Gòn © 2019 Thiết kế website bởi Công Ty Gia Hân

BACK TO TOP